Kodu Karlova miljööväärtuslikus piirkonnas.

Sõbra tn.6 elamu asub Tartus hinnatud Karlova linnaosas.Naabriteks kahekorruseline korterelamu
Sõbra tn.4 ja väikeelamud. Kolme korruselises 
elamus on kuus korterit.Parkimiskohti on krundil 9.
Lisaks laste mänguväljak ja roheala.
Lähim bussipeatus 200 m. kaugusel Võru tänaval.
Sõbra kaubanduskeskuseni 400 m.
Palju rohelust, Sõbra tänaval kaseallee.
Projekteerimisel on võetud aluseks elamu sobimine Karlovasse.

fassaad